NAZIV ŠKOLE I MJESTO: JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: U JU Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turističkoj školi Mostar se školuju učenici za sljedeća zvanja/zanimanja: ekonomski tehničar, ekonomsko-informatički tehničar, hotelsko-turistički tehničar, konobar i kuhar.

U školskoj 2020/2021. godini Škola ima 12 odjeljenja, nastavu pohađa 160 učenika te nemamo područne škole.

U JU Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turističkoj školi Mostar nastavu izvodi 28 profesora, a Škola još ima direktora, pedagoga, sekretara i tri radnice na održavanju čistoće.

EKO KOORDINATOR/ICA ŠKOLE: Jasmina Ćatić, prof. biologije

OBLAST/I UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA MISLI O PRIRODI!: Nakon izvještaja o analizi upitnika za ocjenu stanja okoliša škole provedenog od strane CPCD oblasti unapređenja u okviru projekta “Misli o prirodi!”: biodiverzitet – uređenje školskog dvorišta, integracija okolišnih/ekoloških tema, saradnja sa lokalnom zajednicom, medijska promocija okolišnih/ekoloških aktivnosti.

U okviru programa “Eko škola” JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko turistička škola Mostar provodi aktivnosti biodiverzitet, uređenje školskog dvorišta, saradnja sa lokalnom zajednicom u cilju unapređenja zaštite životne sredine, kroz nastavu obilježavanje svih važnih ekoloških datuma, prezentacije zaštite životne sredine, odlaganje otpada…provodi se sa učenicima kako na nastavi tako i na terenu na području grada.

Naš cilj je biodiverzitet;uređenje školskog dvorišta; zasaditi zelene površine, postaviti klupe i stolove, kante za otpad. Zasaditi biljke kako školsko dvorište tako i interijer škole. Gdje je moguće sve pretvoriti u zelenu površinu. U sve aktivnost uključiti učenike, profesore i druge uposlenike škole.

Kao i ranije naša škola će organizovati aktivnosti pošumljavanja, čišćenje okoline i ostvariti još uspješniju saradnju sa lokalnom zajednicom s ciljem očuvanja životne sredine.

Značajan doprinos u radu i implementaciji projekta “ Misli o prirodi” pružit će i Eko odbor naše škole.

Svi učesnici projekta  pokazali su motivaciju i zainteresovanost za uspješnu saradnju.

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA: