Naziv projekta: OTPADNE GUME KAO ALTERNATIVO GORIVO (RDF)

Nosilac projekta: Ekološko društvo EKO Neretva

Partner(i): Udruženje žena Most

Područje djelovanja: općine Prozor-Rama, Jablanica, Konjic

Cilj projekta: Povećati iskorištenost otpadnih guma; Specifični ciljevi projekta su: 1.Stvoriti preduslove za korištenje otpadnih guma kao energenta, 2.Povećati odgovornost kompanija prema okolišu primjenom  propisa.

Vremenski period: 6 mjeseci, od 01.02.2022. do 31.07.2022. godine

Opis projekta:

Prikupljanje i korištenje otpadnih guma u FBiH još nije saživilo zbog nedonošenja Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama koji bi omogućio poticaje za sakupljanje i konačni tretman otpadnih guma. Zbog toga se otpadne gume neadekvatno zbrinjavaju što za posljedicu ima zagađenje okoliša i velike finansijske gubitke. Ovim projektom želimo ukazati na potrebu veće odgovornosti vlade, pozvati Federalno Ministarstvo okoliša i turizma na  hitno donošenje Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama, želimo uspostaviti saradnju sa kompanijama koje se bave integriranim upravljanjem otpadom, pružiti im podršku i pozvati ih na veću odgovornost prema okolišu kako bi one pravilno usmjerile svoje društveno odgovorno poslovanje.

Partner u realizaciji projekta je udruženje žena Most, Jablanica koja ima dugogodišnju tradiciju  ekoloških aktivnosti i zagovaranja odgovornog ponašanja prema okolišu. Sa udruženjem žena Most smo u partnertstvu uspješno proveli više projekata. Partner, će u projekt biti uključen putem Sporazuma, a dati će moderatora na okruglom stolu i volontere  za provođenje aktivnosti.

Osnovna ciljna grupa su:  javna komunalna preduzeća u Prozor-Rami, Jablanici i Konjicu kao budući ovlašteni sakupljači otpadnih guma. Izvršene su konsultacije sa njima i oni daju punu podršku ovom projektu (pisma podrške u prilogu).

Ciljna grupa našeg projekta je i Federalno Ministarstvo okoliša i turizma. Mislimo da su oni odgovorni za nastali problem i da su nadležni za njegovo rješavanje. Izvršene su konsultacije sa pomoćnikom ministrice za zaštitu okoliša. Svjesni su problema nemogućnosti dosljedne implementacije Zakona o upravljanju otpadom i potrebe donošenja Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama. Daju podršku projektu i stavljaju se na usluzi učešća na okruglom stolu-raspravi o otpadnim gumama.

Očekivani rezultati projekta su: Rezultat 1: Uspostavljena zakonska regulativa o otpadnim gumama u FBiH, Rezultat 2: Razvijena infrastruktura za upravljanje otpadnim gumama, Rezultat 3: Povećan postotak adekvatnog zbrinjavanja otpadnih guma.

Aktivnosti koje ćemo provesti da ostvarimo rezultate i ciljeve su:  Aktivnost 1.1. Održati okrugli sto na temu otpadnih guma; Aktivnost 1.2 Provesti medijsku kampanju: Hoćemo  Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama; Aktivnost 2.1. Analizirati infrastrukturu kompanija za upravljanje otpadnim gumama , Aktivnost 2.2. Uspostaviti saradnju sa kompanijama za sakupljanje otpadnih guma, Aktivnost 3.1. Mapirati legalne i nelegalne deponije otpadnih guma, Aktivnost 3.2. Podizati svijest javnosti putem medija.

Pažnju ćemo obratiti na: ispunjenje rezultata, ispunjenje roka za donošenje Pravilnika, na održivost sakupljanja, odvoza i tretmana otpadnih guma nakon završetka projekta, na kvalitet video spota i na nivo odgovornog ponašanje kompanija prema okolišu.

Korisnici projekta su: uvoznici guma, gumi servisi, vulkanizerske radnje, komunalna preduzeća, cementare, građani.