NAZIV ŠKOLE I MJESTO: PU OŠ „Nikola Tesla“ Banja Luka

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: (BROJ UČENIKA/ICA, OSOBLJA, DA LI IMA PODRUČNE ŠKOLE)Našu školu pohađa 68 učenika, od toga 32 dječaka i 36 djevojčica. Od 27 zaposlenih, 18 su nastavnici, a 9 radnika je van nastavnog procesa. Škola nema područno odjeljenje.

EKO KOORDINATOR/ICA ŠKOLE: Bojana Vasiljević, nastavnik razredne nastave.

OBLAST/I UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA MISLI O PRIRODI!: Voda, otpad, energija, biodiverzitet, školsko dvorište, integracija i medijska promocija tema vezanih za zaštitu životne sredine.

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA: dostaviti:

  • Početno stanje u školi je procijenjeno kao dobro uz mogućnost za unaprijeđenje u svim oblastima.
  • U oblasti unaprijeđenja koja se odnose na vodu, do sada nisu provođene aktivnosti koje se odnose na upoznavanje učenika sa načinom praćenja i smanjenja potrošnje vode, niti je postojao sistem uštede vode koja bi služila za zalijevanje bašte, zbog čega je planirano prikupljanje kišnice koja će služiti u te svrhe i samim tim smanjiti potrošnju vode.
  • U odnosu na oblast koja se odnosi na otpad, naša škola provodi proces primarne selekcije otpada i posjeduje komposter ali je želja naše škole da se poveća broj kanti u školskom dovrištu i proširi svijest kod svih učenika i svih zaposlenih o važnosti selekcije i smanjenju stvaranja otpada.
  • Što se tiče biodiverziteta želja nam je da povećamo broj biljnih vrsta u našem dvorištu i našoj školskoj bašti, formirajući plastenik i stvarajući mogućnost da učenike u većem obimu uključimo u sam proces sadnje i obilježavanja biljaka.
  • U oblasti energije želimo da probudimo svijest o ekonomičnijoj potrošnji električne i toplotne energije kako kod učenika tako i kod svih zaposlenih.
  • U školskom dvorištu želimo da povećamo broj kanti za selekciju otpada te da izvršimo popravku i farbanje svih dotrajalih klupa i sadržaja za djecu. S obzriom da se u našem dvorištu nalazi manja šuma plan nam je priprema kućica za ptice.
  • Pored navedenog želja nam je da se ekološke teme integrišu u nastavnom radu sa učenicima kada god je to moguće kao i da se poveća saradnja sa lokalnom zajednicom i privrednicima na implementacijij ekoloških tema i radionica te vrši konstantna promocija aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine.