NAZIV ŠKOLE I MJESTO: Osnovna škola „Blagaj“ Blagaj, Mostar

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: Osnovnu školu „Blagaj“ trenutno pohađa 257 učenika. Broj nastavnovnog i nenastavnog osoblja škole je 37. Pored centralne škole imamo i Područnu školu  Vranjevići koju pohađaju učenici razredne nastave u kombinovanim odjeljenjima.

EKO KOORDINATOR/ICA ŠKOLE:  Sanita Jazvin, pedagogica škole

OBLAST/I UNAPREĐENJA:

  • Otpad
  • Voda
  • Uređenje školskog dvorišta
  • Integracija okolišnih tema

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA:

U oblasti otpad, početno stanje nije zadovoljavajuće.

Trenutno se otpad ne selektira u za to predviđene posude (npr. plastika, staklo,papir, baterije). Komunikacija sa operaterima za prikupljanje papira bi mogla biti na većem nivou, što planiramo unaprijediti AEP.

Sa potrošnjom vode i očitavanjem vodomjera, do sada nisu upoznati učenici škole. Edukativne aktivnosti i rad na osviještavanju o potrošnji vode i značaju okoliša uopšte realizovane su i ranije, što sada planiramo raditi intenzivnije.

Školsko dvorište je dotrajalo i potrebna mu je totalna rekonstrukcija i preuređenje. Sadnice koje smo ranije sadili nisu uspijevale zbog neadekvatnog  sistema za zalijevanje.