NAZIV ŠKOLE I MJESTO:J U OŠ „Meša Selimović“ Zenica 

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica pohađa 604  učenika, a ukupan broj osoblja u školi je 52. Škola nema područne škole. 

EKO KOORDINATOR: Amer Razić, nastavnik biologije i hemija 

OBLASTI UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA „MISLI O PRIRODI!“: Škola u okviru Akcionog plana planira unaprijediti obasti: voda, energija, biodiverzitet, školsko dvorište i integracija okolišnih tema, saradnja sa lokalnom zajednicom, medijska promocija okolišnih/ekoloških aktivnost. 

VODA  

 U školi su trenutno postavljeni standardni vodokotlići bez opcija štednje, a samo nekoliko česmi ima postavljene perlatore. Potrošnja vode se pokušava racionalizirati podizanjem svijesti o potrebi razumnog korištenja ovog prirodnog resusrsa. Za zlijevanje biljaka trenutno se koristi pitka voda. 

 

ENERGIJA- 

Škola je priključena na centralno grijanje, nije izlorana i ne koriste se regulatori toplote. U većini prostorija se koristi štedna rasvjeta, ali je neophodno uvesti štednu rasvjetu i u ostale prostorije. Povremeno se radi edukacija u oblasti uštede enregije, te je neophodno što češće isticati važnost uštede energije (gašenje svjetla kada god ono nije potrebno I sl.). 

BIODIVERZITET 

 Školsko dvorište se redovno održava ali je nužno unaprijediti biljni svijet sadnjom novih sadnica i njihovim ozačavanjem. Neophodne su promjene i u smislu edukacije učenika o biodiverizetu (npr. edukacija o ugroženim vrstama biljaka i životinja u BiH i Europi) , te postavljanje kućica za ptice kako bi se učenici uključili u kontinuiranu brigu o pticama. 

ŠKOLSKO DVORIŠTE 

školi i školskom dvorištu ima dosta biljaka i cvijeća i povremeno se sa učenicima organizuju akcije uređenja školskog dvorišta. Plan je  uvesti aktivnosti gdje učenici mogu analizirati prisutni biljni svijet . Trenutno se organski otpad ne odvaja pa je planirano uvođenje kompostiranja. 

INTEGRACIJA OKLIŠNIH TEMA, SARADNJA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM,MEDIJSKA PROMOCIJA OKOLIŠNIH AKTIVNOSTI  

 Ekološke teme koje su već integrisane u postojeći NPP-e nisu tako detaljne i sveoubuhvatne da bi  mogle podržati kontinuiranu edukaciju u oblasti okoliša i zaštite životne okoline. Uvođenje dodatnih tema vezanih za ekološku problematiku iz svakog nastavnog predmeta, značajnije će razviti ekološku svijest svakog učenika.Škola je povremeno učestvovala sa drugim organizacijama u ekološkim projektima ali potrebno saradnju proširiti na više udruženja ili organizacija. Promocija svih aktivnosti se vrši putem FB stranice ali je potrebno ostvariti bolju medijsku prezentaciju i putem drugih kanala ili medijskih kuća. Škola će nastaviti aktivnosti na prikupljanu i razdvajanju korisnog otpada, te  saradnju sa komunalnim preduzećima i lokalnom zajednicom.