NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola Kočerin, Kočerin

Osnovna škola Kočerin broji 262 učenika. Uz centralnu školu, škola ima i 3 područne škole. Nastava se odvija u jednoj smjeni. U neposrednom nastavnom procesu je 28 učitelja razredne i predmetne nastave. U upravi škole, stručnoj službi i knjižnici uposleno je 7 djelatnika. Na održavanju čistoće i školskih objekata radi 7 djelatnika.

Eko koordinatorice: Željka Soldo, učitelj biologije i kemije Iva Kvesić, pedagog

Unapređenje u okviru projekta Misli o prirodi:

U sklopu projekta Misli o prirodi naša škola se odlučila za dvije oblasti, otpad i biodiverzitet. Sto se tiče otpada, naša škola nema velikih problema s otpadom i dovoženjem i odvoženjem otpada. najveći su problem nepraktične kante za otpad koje se nalaze u učionicama, pa smo u sklopu ovog projekta odlučili i to promijeniti. Potaknuti raznim projektima koji su prije svega motivacija za sve učenike, odlučili smo u školi napraviti Eko učionicu. Učionicu koja bi prije svega bila motivacija učenicima za rad na području ekologije. Učionica koja bi budila znatiželju i drugim učenicima i poticaj za rad. Učionica koja bi u suradnji s lokalnom zajednicom promovirala rad , trud  i brigu o okolišu u našem mjestu.

POČETNO STANJE :

OTPAD– kante za otpad, neprimjerene i nepraktične

BIODIVERZITET -Eko učionica–   nema uvjeta za izvođenje bilo kakve nastave , bez zavjesa, zidovi uništeni, posljednjih godina služi kao odlagalište.