NAZIV ŠKOLE I MJESTO: JU OŠ „HASAN KIKIĆ“ SARAJEVO 

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI:  

Osnovna škola „Hasan Kikić“ nalazi se u sarajevskom naselju Gorica, općina Centar. Broji 393 učenik/ca, raspoređenih u 19 odjeljenja. Nastavno osoblje danas čini 31 nastavnik/ca i profesora, a sa stručnim saradnicima i ostalim zaposlenicima činimo jedan vrijedan tim od 51 zaposlenika.  

Od mnogobrojnih priznanja i nagrada posebno se izdvaja Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, koju je škola dobila za dugogodišnji nastavni i vannastavni rad, te širi društveni angažman u društvenoj zajednici, kao i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira za 2019. godinu.  

EKO KOORDINATOR/ICA ŠKOLE: Admira Hrelja, dipl. socijalna radnica 

OBLAST/I UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA MISLI O PRIRODI!: VODA, ENERGIJA I BIODIVERZITET 

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA:  

Na osnovu  Izvještaja o analizi upitnika za ocjenu stanja okolišne/životne sredine škole i sagledanih stvarnih potreba škole u okviru projekta „Misli o prirodi!“ kroz komponentu EKO škola stanje okoliša u JU OŠ „Hasan Kikić“ Sarajevo neophodno je  unaprijeditiu okviru sljedećih oblasti: 

OBLAST VODA: U školskim toaletima zidne baterije/česme/  i vodokotlići su dotrajali, voda kaplje i curi, što rezultira neracionalnom potrošnjom vode i povećanim računimaNeophodno je osigurati 12 zidnih baterija za potrebe školskih toaleta, te nabavku i ugradnju 16 vodokotlića sa visokom montažom; kao i VALVEX ventila kako bi se osigurala ušteda ovog resursa. 

OBLAST ENERGIJA: Na objektu školske sale prozorski profili su dotrajali, što dovodi do gubitka toplote. U okviru projekta neophodno je osigurati  nove prozorske profile za objekat školske sale kako bi osigurali energetsku efikasnost na kompletnom objektu škole što će dovesti do uštede energenata, ali i sigurnosti svih korisnika predmetnog prostora. 

Za potrebe sanacije dotrajalih drvenih prozorskih profila na objektu školske sale neophodno je osigurati:   

 9 komada jednokrilnih PVC prozora ventus sa ragno mehanizmom, 5 komora, 750×750 

– nabavka i ugradnja fiksne PVC stijene sa ventilacijskim otvorom, 5 komora, 750×750 

– aluminijska okapnica 16,30 md rs 33 cm

OBLAST BIODIVERZITET: Zbog nedostatka sredstava resurs školske EKO učionice /učionica u srcu škole na otvorenom/ je nedovoljno neiskorišten.  Dotrajale drvene klupe, neoznačene biljne vrste, nepostojanje EKO staze, neiskorišten botanički kutak samo su neki od razloga za unapređenje stanja u ovoj oblasti.  

Uzimajući u obzir značaj ovog projekta vjerujemo da ćemo zajedno sa prijateljima i partnerima projekta povećati vidljivost škole u lokalnoj zajednici kao ustanove koja brine o stanju okoliša i doprinosi njegovom očuvanju.