NAZIV ŠKOLE I MJESTO: Osnovna škola „Glamoč“ u Glamoču 

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: Osnovna škola „Glamoč počela je sa radom 1995. godine kao četverorazredna škola sa kombiniranim razredima. Danas škola radi kao devetorazredna osnovna škola. Jedina je osnovna škola na prostoru općine Glamoč i pohađaju je učenici iz grada i okolnih sela, tako da nema područnih škola. Danas broji 222 učenika i 35 djelatnika. 

EKO KOORDINATOR/ICA ŠKOLE: Samra Babić, školski pedagog. 

OBLAST/I UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA MISLI O PRIRODI! SU: voda, otpad i energija 

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA:

Naša škola je u okviru projekta Misli o prirodi! odlučila unaprijediti tri oblasti: voda, otpad i energija 

U oblasti vode planiramo ugraditi perlatore na nekoliko slavina u školi i educirati učenike i nastavno osoblje o uštedi vode i na taj način pridonijeli o savjesnom trošenju vode. 

oblasti energije cilj je zamijeniti klasične sijalice led sijalicama i na taj način bismo omogućili značajniju uštedu električne energije. 

U oblasti otpada bavit ćemo se prikupljanjem bio otpada iz dvorišta, jer imamo veliku zelenu površinu oko škole, koju bismo uređivali novom kosilicom, a ostatke bismo koristili za kompostiranje. Humus koji se dobije na takav način iskoristio bi se u školskom plasteniku. Što se tiče sekundarnih sirovina i njihovog zbrinjavanja, nismo u mogućnosti ispoštovati, jer u našem gradu nema firme koja se bavi time. Jedina nam je mogućnost edukacija učenika o ovoj temi, odnosno ovom problemu.