NAZIV ŠKOLE I MJESTO: JU OŠ „Branko Ćopić“, Banja Luka

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: Našu školu pohađa 883 učenika – 463 dječaka i 420 djevojčica. U školi je 80 zaposlenih od kojih je 61 nastavnik i 19 radnika angažovanih van nastave. Škola nema područna odjeljenja.

EKO-KOORDINATOR ŠKOLE: Milica Savić Knežević, nastavnica biologije

OBLASTI UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA „MISLI O PRIRODI!“: Voda, otpad, energija, biodiverzitet, školsko dvorište, saradnja sa lokalnom zajednicom i medijima

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA: Kroz oblast voda u kojoj nam je cilj racionalizacija potrošnje vode, želimo unaprijediti postojeće stanje zamjenom starih i dotrajalih slavina iz kojih voda često curi i kaplje na dvije fontane koje se nalaze u holu škole. Kontinuiranom edukacijom i postavljanjem naljepnica sa porukom o štednji vode iznad svih slavina u školi, vjerujemo da ćemo uticati na smanjenje ukupne potrošnje vode.

Iako naša škola već vrši primarnu selekciju otpada gdje se odvojeno sakuplja papirni i plastični otpad, kako u prostorijama škole, tako i u školskom dvorištu, planirali smo da izgradnjom kompostišta smanjimo količine organskog otpada koji nastaje, prvenstveno košenjem, orezivanjem i sakupljanjem opalog lišća.

S obzirom na to da je naša škola u ovoj školskoj godini dobila novu fasadu i poboljšan sistem grijanja, a prethodno je zamijenjena kompletna stolarija, potrošnja toplotne energije je značajno smanjena. U nastojanju da postignemo uštede u smislu potrošnje električne energije, djelovaćemo edukativno kroz organizovane kampanje, a naljepnice sa porukom o štednji struje koje će biti postavljene iznad šalter prekidača i utičnica, uticaće da trošimo manje električne energije jer će nas podsjećati da isključujemo svjetlo u prostorijama u kojima niko ne boravi i električne uređaje kada se ne koriste. Stara rasvjetna tijela u učionicama troše velike količine električne energije, te očekujemo da ćemo određene uštede postići postavljanjem led rasvjete u učionicu za biologiju.

Nastavljamo da proširujemo znanja iz oblasti biodiverziteta učenjem, praćenjem izlaganja naučnika i učešćem u obilježavanju Dana biodiverziteta. Sadnjom novih vrsta u školskom dvorištu i gajenjem ukrasnih biljaka u prostorijama škole, doprinijećemo poboljšanju biološke raznolikosti.

Uređenost školskog dvorišta najbolji je pokazatelj našeg odnosa prema životnoj sredini. Radovi kojima postižemo čisto dvorište, otpad razvrstan i odložen u kante i kontejnere, redovna briga za postojeće, uz sadnju novih biljaka, redovno košenje travnatih površina, orezivanje drveća i žbunova, aktivnosti su koje se podrazumijevaju, a koje nastavljamo i u narednom periodu. Postojeće klupe ispred škole ćemo popraviti i ofarbati, a njima dodati nove.

Dosadašnju saradnju sa lokalnom zajednicom nastavljamo intenzivnije u narednom periodu. Veća uključenost roditelja dovešće do uspješnije realizacije ekoloških akcija koje budemo pokretali. Podršku očekujemo od ustanova i preduzeća koja se bave poslovima koji su u vezi sa vodom, zaštitom prirode, odlaganjem otpada i reciklažom. Namjeravamo uspostaviti komunikaciju sa ekološkim organizacijama iz okruženja, a zajedničkim djelovanjem uspješnije bismo provodili akcije iz oblasti zaštite životne sredine.

Predstavljanje našeg rada u medijima prethodnih godina nije bilo srazmjerno postignutim rezultatima što sada nastojimo poboljšati prvenstveno objavljivanjem realizovanih aktivnosti na internet stranici naše škole. Inače, samo učešće u projektu „Misli o prirodi!“ pobudilo je interesovanje više medijskih kuća sa područja čitave BiH. Tako je šira javnost o našim ranijim i planovima za buduće aktivnosti mogla saznati iz dnevnih novina, internet portala, radio i televizijske emisije.