Godišnja konferencija "Misli o prirodi!" 2021.

Posjeta Rezidenciji Švedske u Sarajevu povodom pokretanja kampanje "Ja sadim, a ti?"

Trening za novinare-ke 12-14.2.2020

Predstavljanje projekta u Tuzli 19.12.2019

Predstavljanje projekta u Banjaluci 18.12.2019

Predstavljanje projekta u Mostaru 13.12.2019

Predstavljanje projekta u Sarajevu 12.12.2019