Trening za novinare-ke 12-14.2.2020

Predstavljanje projekta u Tuzli 19.12.2019

Predstavljanje projekta u Banjaluci 18.12.2019

Predstavljanje projekta u Mostaru 13.12.2019

Predstavljanje projekta u Sarajevu 12.12.2019