LJETNI KAMP ZA MLADE MISLI O PRIRODI!

Hotel Monti Igman 23-25.7.2021.

DAN 1 – 23.7.2021.
Vrijeme od: Vrijeme do: Aktivnost
15:00 17:00 Dobrodošlica i registracija učesnika/ca
17:00 18:30 Okupljanje učesnika u salama i podjela programa, materijala i kratko upoznavanje sa aktivnostima koje će biti realizovane, kao i predavačima/trenerima; obraćanje Mr Torgny Svenungsson

Counsellor Deputy Head of Mission

19:00 20:30 Večera
20:30 23:00 Druženje i neformalno upoznavanje
201216058
DAN 3 – 25.7.
8:00 9:30 Doručak i odjava iz soba
10:00 11:30 Šumska ekspedicija – Emir Delić
12:00 13:30 Obuka orijentacije u prostoru – Armin Daguda
13:30 14:00 Zajednička fotografija
14:00 15:30 Ručak
15:30   Povratak
DAN 2 – 24.7.2021.
8:00 9:30 Doručak
9:30 10:15 SALA 1: Uvodne predavanje i predstavljanje projekta Misli o prirodi! Dajana Cvjetković CPCD
    SALA 2: Uvodne predavanje i predstavljanje projekta Misli o prirodi! Tarik Močević CPCD
10:15 10:30 PAUZA
10:30 11:45 SALA 2: Radionica: Zagovaranje Dajana Cvjetković CPCD
    SALA 1: Novinarstvo i eko aktivizam – Sanel Kajan
11:45 12:00 PAUZA sa osvježenjem
12:00 12:45 SALA 1: Ekologija i uticaj mladih na goruća ekološka pitanja zaštite okoliša – Belma Nahić CPCD
SALA 2: Aktivizam mladih kroz kreativan i umjetnički pristup – Maja Halilović BioDesigner
12:45 14:00 RUČAK
14:00 15:15 SALA 2: Novinarstvo i eko aktivizam – Sanel Kajan
    SALA 1: Radionica: Zagovaranje Dajana Cvjetković CPCD
15:15 15:30 PAUZA
15:30 16:15 SALA 1: Aktivizam mladih kroz kreativan i umjetnički pristup – Maja Halilović BioDesigner
    SALA 2: Ekologija i uticaj mladih na goruća ekološka pitanja zaštite okoliša – Belma Nahić
16:15 16:30 PAUZA sa osvježenjem
16:30 17:15 SALA 1: Ekološki i društveno odgovorne kompanije – Vladimir Grabovac Biona & Beyond
SALA 2: Zaštićena područja na prostoru jugoistočne Europe – Nađa Sinanović WWF Adria
17:15 19:00 Slobodne aktivnosti
19:00 20:30 VEČERA
20:30 22:30 Kviz Nisam ti pametan
DAN 1 – 23.7.2021.
Vrijeme od: Vrijeme do: Aktivnost
15:00 17:00 Dobrodošlica i registracija učesnika/ca
17:00 18:30 Okupljanje učesnika u salama i podjela programa, materijala i kratko upoznavanje sa aktivnostima koje će biti realizovane, kao i predavačima/trenerima; obraćanje Mr Torgny Svenungsson

Counsellor Deputy Head of Mission

19:00 20:30 Večera
20:30 23:00 Druženje i neformalno upoznavanje
DAN 2 – 24.7.2021.
8:00 9:30 Doručak
9:30 10:15 SALA 1: Uvodne predavanje i predstavljanje projekta Misli o prirodi! Dajana Cvjetković
     SALA 2: Uvodne predavanje i predstavljanje projekta Misli o prirodi! Tarik Moćević
10:15 10:30 PAUZA
10:30 11:45 SALA 2: Radionica: Zagovaranje Dajana Cvjetković CPCD
  SALA 1: Novinarstvo i eko aktivizam – Sanel Kajan
11:45 12:00 PAUZA sa osvježenjem
12:00 12:45 SALA 1: Ekologija i uticaj mladih na goruća ekološka pitanja zaštite okoliša – Belma Nahić CPCD
    SALA 2 Aktivizam mladih kroz kreativan i umjetnički pristup – Maja Halilović BioDesigner
12:45 14:00 RUČAK
14:00 15:15 SALA 2: Novinarstvo i eko aktivizam – Sanel Kajan
    SALA 1: Radionica: Zagovaranje Dajana Cvjetković CPCD
15:15 15:30 PAUZA
15:30 16:15 SALA 1: Aktivizam mladih kroz kreativan i umjetnički pristup – Maja Halilović BioDesigner
    SALA 2: Ekologija i uticaj mladih na goruća ekološka pitanja zaštite okoliša – Belma Nahić CPCD
16:15 16:30 PAUZA sa osvježenjem
16:30 17:15 SALA 1: Ekološki i društveno odgovorne kompanije – Vladimir Grabovac Biona & Beyond
  SALA 2: Zaštićena područja na prostoru jugoistočne Europe – Nađa Sinanović WWF Adria
17:15 19:00 Slobodne aktivnosti
19:00 20:30 VEČERA
20:30 22:30 Kviz Nisam ti pametan
DAN 3 – 25.7.
8:00 9:30 Doručak i odjava iz soba
10:00 11:30 Šumska ekspedicija – Emir Delić
12:00 13:30 Obuka orijentacije u prostoru – Armin Daguda
13:30 14:00 Zajednička fotografija
14:00 15:30 Ručak
15:30   Povratak

Ukupno imamo 60 učesnika i učesnica na ovom kampu i zbog predostrožnosti i potrebe da se komotno održi kamp uz pridržavanje svih emidemioloških mjera zaštite, podjelili smo se u dvije jednake grupe od po 30 učesnika. Svaka grupa će biti sali koja je predviđena za tu grupu i nisu moguće promjene u toku trajanja kampa jer je agenda napravljena prema tome.


Priručnik zagovaračke kampanje prema kompanijama:
https://mislioprirodi.ba/wp-content/uploads/2020/10/Priru%C4%8Dnik-za-zagovara%C4%8Dke-kampanje.pdf

Br. SALA 1
1 Belma Nahić
2 Melina Kalem
3 Emir Delić
4 Ana Milošinović
5 Adi Zahirović
6 Nedim Nogo
7 Nikola Mitrović
8 Trako Nejira
9 Ajla Šabanac
10 Sara Međić 
11 Arnela Šabanović 
12 Bajro Erović
13 Merim Berberović
14 Anis Mrgan
15 Jovana Ćulibrk
16 Selma Vehabović
17 Ena Merđanović
18 Amar Maslo 
19 Šejla Osmanović
20 Melić Aldin 
21 Sara Tuševljak
22 Eldar Bičo
23 Ilvana Fako
24 Halida Avdihodžić
25 Ivana Kovačević
26 Ivana Stević
27 Amar Kavgić
28 Robert Mlinac
Br. SALA 2
29  Aida Nadarević
30 Mujo Hasanović
31 Nejra Sirčić
32 Ana Lalović
33 Sara Ninković
34 Almir Gavranović
35 Robert Ružnić
36 Anja Stojaković
37 Srđan Mojsilović 
38 Edna Gušo
39 Nedim Pločo
40 Amna Hodžić
41 Vedad Mehinović
42 Selma Durak
43 Emir Galijašević
44 Kenan Gasal
45 Amar Čengić
46 Mia Šerić
47 Harun Prnjavorac
48 Emina Čohodarević
49 Nejra Divović
50 Emina Sultanović
51 Edina Bešlagić 
52 Elma Demirović 
53 Amna Zukić
54 Amina Hadžiemrić
55 Mahira Balihodžić 

Molimo sve učesnike da se pridržavaju epidemioloških mjera u svakom trenutku:

distanca
DISTANCA OD 1,5 M
maska
KORIŠTENJE MASKE
dezinfekcija
DEZINFEKCIJA RUKU

Svi termini prema agendi su obavezni za sve učesnike kampa, te je potrebno da se pridržavamo zakazanih termina (bez izostanaka i kašnjenja).

Važni kontakt podaci u hitnim slučajevima:

Hotel Monti: +38733744700

Adna Mrguda CPCD: +38761539592 

Tarik Moćević CPCD: +38761904815 

Dajana Cvjetković CPCD: +38761438577 

Operativni centri Civilne zaštite:   121 

Policija: 122 

Vatrogasci: 123 

Hitna medicinska pomoć :124 

Pomoć na cesti: 1282/1285/1288