Nosilac projekta: Regionalni resursni centar

Partner(i): Referentna grupa – Čapljina

Ekološka udruga “LIJEPA NAŠA” – Čapljina

ŠRD “AMUR” Grude

ŠREK “VIDRA” Ljubuški

 

Područje djelovanja: Zaštita prirode i okoliša

Cilj projekta: Doprinjeti povećanju površina pod zaštitom na razini ŽZH i Federacije BIH

Posebni cilj: Povećati informiranost javnosti o potrebi i opravdanosti uspostave zaštićenog područja Peć Mlini

Vremenski period: 10 mjeseci

Opis projekta: Područje Peć Mlina sa svojim neposrednim okruženjem nalazi se na području općine Grude. Lokalitet ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost koja se ogleda u izvorištu Tihaljine sa špiljskim elementima i klisurom od 150 m; Ravlića pećina sa dokazima o pojavi života u neolitu, Jezerom Krenicom; te izvorišnim zonama i vrtačama u okruženju. Lokaliteti su zakonom iz 1954. stavljeni u kategoriju Spomenik prirode – pod skupina geomorfološki spomenik. Uz veliku geološku vrijednost na lokalitetima obitavaju globalno ugrožene vrste: čovječja ribica, imotska gaovica, vijun, plotica, gera, sval, podustva, šišmiši, vidra, 125 ptičjiih vrsta, 9 vrsta vilin konjica, 30 vrsta leptira, 4  vrste vodozemca, 11 vrsta gmazova te preko 220 biljnih vrsta među kojima je  značajan broj endema. Biološka i krajobrazna raznolikost (izvori, pećine, jezera, riječni tok, sedrene navlake, biljni svijet) daju prostoru vrijednosti koje zahtjevaju zaštititu sukladno IUCN klasifikaciji i Zakonu o zaštiti prirode ŽZH („NN ŽZH“, br. 6/99 i FBIH – SNF BiH“, broj: 33/03 i  66/13 ).

Osnove ciljne skupine su:

 • Lokalno stanovništvo u Tihaljini 1850 žitelja,  Drinovcima  2500 žitelja,  te  općina Grude s 865 žitelja.
 • Nevladine organizacije koje se bave zaštitom prirode i okoliša (ŠRD “AMUR”, ŠREK “Vidra”, Udruga “Vrilo”, Roniteljski savez HB)
 • Vjećnici u općinskom vijeću Grude (25), 5 NVO-a

 Indirektni korisnici:

 • Općina Grude, županijsko ministarstvo okoliša ima suzdržan stav.

Sa svim ciljnim grupama obavljene su konzultacije.

 Glavni cilj projekta je:  Doprinjeti povećanju površina pod zaštitom na razini ŽZH i Federacije BIH

 Posebni cilj:  Povećati informiranost javnosti o potrebi i opravdanosti uspostave zaštićenog područja Peć Mlini

 Rezultat na razini glavnog cilja: Povećana površina pod zaštitom na razini FBIH, Županije ŽZH i općine Grude za 1550 ha

Rezultat na razini posebnog cilja:

 • Općinsko vijeće Grude podržalo inicijativu (donijelo odluku) o pokretanju procedure uspostave Zaštićenog područja Peć Mlini
 • Javnost razumjela proceduru i značaj uspostave zaštićenog područja za lokalnu zajednicu.
 • Napravljena Studija kao osnova za pokretanje daljnje procedure uspostave zaštićenog područja

 Rezultati na razini aktivnosti:

 • usvojen plan medijske kampanje
 • održano 10 sastanaka s lokalnim dionicima
 • održane 2 radionice u mjesnim zajednicama, uz prisustvo 30 osoba
 • ispunjeno 300 anketiranih listića, 70 % anketiranih dalo podršku uspostave zaštićenog područja
 • angažirano 4 eksperta koji su napravili analizu stanja prirodnih, kulturnih i ekonomskih komponenti u prostoru obuhvata
 • izrađena Studija opravdanosti uspostave zaštićenog područja
 • 30 ljudi sudjelovalo u eko akciji
 • očišćeno korito Tihaljine od krutog otpada
 • prikupljeno 300 kg otpada
 • izrađeno 25 fotografija i prikazane kroz 3 izložbe ( vijećnica, škola, priroda)
 • izložbu vidjelo 1000 ljudi
 • 50 ljudi sudjelovalo u studijskoj posjeti ZP Vjetrenica
 • izrađeno i distribuirano 50 plakata
 • izrađeno i distribuirano 10 Studija opravdanosti – vijećnici
 • održano 6 tematskih radijskih emisija na radio Grude
 • informirano 60 % stanovništva Gruda o Projektnim aktivnostima
 • Izrađen promotivni video spot
 • izrađen 3 D model uređenja lokaliteta Peć Mlina
 • posjećenost društvenih mreža – (1000 pratitelja i 5000 lajkova)
 • 5000 posjetitelja web stranice
 • 50 anketiranja putem web stranice