NAZIV ŠKOLE I MJESTO: JU Gimnazija “Visoko” Visoko

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI:

Gimnazija  „ Visoko“ Visoko osnovana je 28. decembra 1945. godine. U gimnaziji je zastupljeno šest izbornih područja: jezičko, društveno, prirodno, matematičko-informatičko, pedagoško i informaciono-komunikaciono. U školskoj 2020/2021. godini  , nastavu pohađa 301 učenik koji su raspoređeni  u 14 odjeljenja. Broj zaposlenika u školi je 46 od čega je 35 nastavnika, 3 stručna saradnika, 1 administrativno-finansijski radnik i 7 radnika pomoćno i tehničko osoblje.

EKO KOORDINATORICA  projekta   „Misli o prirodi“  je  Sanita Nukić-pedagogica škole.

OBLASTI UNAPREĐENJEA U OKVIRU PROJETKA MISLI O PRIRODI SU: voda, energija, otpad, biodiverzitet i školsko dvorište.

Početno stanje u oblasti unapređenja:

Voda

S ciljem postizanja racionalne potrošnje vode i razvijanje svijesti o važnosti vode u svakodnevnom životu,  kroz implementaciju  projekata  „ Misli o prirodi „ a u okviru programa „Eko škola“ Gimnazija „ Visoko“ će  izvršiti zamjenu postojećih običnih vodokotlića, štednim vodokotlićima, održati predavanja za učenike, nastavnike i ostale zaposlenike o važnosti vode u svakodnevnom životu i izvršiti statističku analizu uštede vode.Planirane aktivnosti se odvijaju u sklopu projekta „ Misli o prirodi“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva ( CPCD) a finansira Švedska.

Energija

S ciljem postizanja racionalne potrošnje energije i efektivne uštede iste,  te razvijanje svijesti o važnosti energije u svakodnevnom životu,  kroz implementaciju  projekata  „ Misli o prirodi „ a u okviru programa „Eko škola“ Gimnazija „ Visoko“ će  izvršiti zamjenu postojećih  starih, običnih rasvjetnih tijela, novim štednim LED sijalicama, održati predavanja za učenike, nastavnike i ostale zaposlenike o važnosti energije  u svakodnevnom životu i načina uštede energije kao  izvršiti statističku analizu uštede energije nakon izmjene rasvjetnih tijela.

Otpad

Prirodna selekcija otpada i iskoristivost –aktivno upravljanje otpadom je cilj s kojim će Gimnazija „ Visoko“ nabaviti kontejnere za prirodnu selekciju otpada, realizirati akcije prikupljanja otpadnih sirovina- plastika, limenke i papir, animirati učenike, roditelje i nastavnike za učešće u prirodnoj selekciji u školi, domaćinstvima i društvenoj zajednici.

Biodiverzitet

Podizanje svijesti o zaštiti biodiverziteta  je cilj provođenja aktivnosti i analize prisutnog biljnog svijeta u školi i  označavanje biljnih vrsta,    uređenja eko učionice ,  organizacije i realizacije nastave u prirodi s ciljem upoznavanja lokalnog biodiverziteta, obilježavanje ekološki značajnih datuma: 5. Juni- Svjetski dan zaštite okoliša i 6. Oktobar-Međunarodni dan zaštite staništa te akcija pošumnjavanja. Učenici će se i kroz planirane izlete u nacionalni i prirodni  park upoznati sa različitim vrstama biodiverziteta i njihovog staništa.

Školsko dvorište

S ciljem očuvanje životne sredine, razvijanja osjećaja za lijepo i zdravo okruženje ,uređenje školskog dvorišta,  realizovati ce se kroz aktivnosti : sadnja žive ograde ( srebrena tuja), ukrasnog bilja i višegodišnjih ruža, sadnju ukrasnog cvijeća  te  uređenje već postojećih klupa.