NAZIV ŠKOLE I MJESTO: JU Gimnazija ”Edhem Mulabdić” Maglaj

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: Škola ima ukupno 141 učenika od čega je 47 muških i 94 ženskih raspoređenih u 8 odjeljenja o I-IV razreda. Škola nema  područnih škola. Uposlenih je ukupno 31 od čega je 23 nastavno i 8 nenastavno osoblje.

EKO KOORDINATOR/ICA ŠKOLE: Amela Hidić, direktorica škole

OBLAST/I UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA MISLI O PRIRODI!: Oblasti unapređenja u okviru projekta su voda , otpad i energija.

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA:

  • Oblast VODA: Aktivnosti vezane za ovu oblast između ostalog bit će zamjena postojećih slavina koje su u prilično dotrajalom stanju a koje se nalaze u toaletima i kabinetima. Zamijenit će se vremenskim slavinama na kojima će biti moguća ušteda potrošnje vode. Osim slavina ušteda potrošnje omogućit će se i zamjenom postojećih vodokotlića u učeničkim i nastavničkim toaletima koji nemaju reduktore potrošnje vode.
  • Oblast OTPAD: Aktivnosti vezane za ovu oblast između ostalog uključivat će pružanje mogućnosti učenicima i uposlenicima da otpad odlažu selektivno. Postojeće posude za otpad su nedovoljne veličine i bez mogućnosti da se otpad selektivno odlaže.
  • Oblast ENERGIJA: Aktivnosti u ovoj oblasti podrazumijevaju zamjenu postojećih rasvjetnih tijela novim led sijalicama kojima će se omogućiti ušteda potrošnje energije. U školskim prostorijama ima mnogo rasvjetnih tijela. One su klasične ili ”obične” sijalice koje ne štede energiju.