Nosilac projekta: Udruženje građana Impuls

Partner(i):

Područje djelovanja:  Bosna i Hercegovina

Cilj projektaInformisanje građana i građanki Bosne i Hercegovine o problemima zaštite okoliša kroz pozitivne primjere građanskog samoorganizovanja te njihovo senzibiliranje na pitanju očuvanja prirode kroz informativnu participativnu platformu koja je zasnovana na činjenicama i zakonskim regulativama  na način da ih potstakne na aktivno učešće u lokalnim sredinama kroz predlaganje i kreiranje medijskih sadržaja dostupnih svima.

Vremenski period: 8 mjeseci

Opis projekta:  Namjera nam je da podstaknemo i ohrabrimo građane/ke Bosne i Hercegovine na stvaranje preduslova za kritičko mišljenje i aktivno učešće u kreiranju i praćenju sprovođenja javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine zasnovanih na činjenicama, razvojem održive, participativne informativne platforme sa objektivnim, jasnim i provjerljivim medijskim sadržajima.

Planiramo tokom 8 mjeseci da objavimo najmanje deset medijskih sadržaja na impulsportal.net i partnerskim portalima (kombinacija monoloških i dijaloških formi, najčešće izvještaji i reportaže).

Osam online anketa na temu ekologije te da objavimo najmanje osam medijskih sadržaja u postojećoj sekciji Građansko novinarstvo u kojoj su građani u ulozi novinara.