Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima

Zagađivanje okoliša i neadekvatno upravljanje otpadom je veliki problem sa kojim se susreće cjelokupno bosanskohercegovačko društvo te su potrebna konkretna rješenja i akcije kako bi se unaprijedio kvalitet okoliša. Tema ovog priručnika su jestiva ulja biljnog porijekla, koja se koriste u kantinama/ kuhinjama za radnike velikih kompanija, a koje se nalaze u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Izrada procjene trenutnog stanja i analiza načina tretiranja OJU predstavlja podlogu za unaprijeđenje društvene odgovornosti kompanija, aktivnosti podizanja svijesti i širenje važnih informacija o problematici tretiranja ove podkategorije biorazgradivog otpada. Pomoću rezultata dobijenih tokom provođenja projekta, postavlja se temelj za bolje i efikasnije tretiranje OJU u kompanijama koje imaju direktan uticaj na okoliš poput restorana, kantina/ kuhinja za radnike, ugostiteljskih objekata, prehrambene industrije i proizvodnih pogona.

Cirkularno upravljanje otpadnim jestivim uljima

Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod

Analiza obrađuje parametre kvaliteta vode i to od strane ovlaštene i akreditirane laboratorije,
dok je uzorkovanje kao i tehnike analize i mjerenja vršeno u skladu sa standardnim metodama. Uzorkovanje je izvršeno jednokratno te oslikava kvalitet vode koji vlada u jezeru
u ljetnom razdoblju.

Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod

Analiza web istraživanja o ekološkoj osviještenosti građana/ki Bosne i Hercegovine

Analiza obrađuje rezultate web istraživanja pokrenutog putem web stranice mislioprirodi.ba. Anketu na temu ekološke osviještenosti popunilo je 100 osoba. Ispitanici/ce su uglavnom izrazili zabrinutost za okoliš i budućnost naše planete, te većina njih smatra da vlade i njene institucije u velikoj mjeri mogu doprinijeti održivijem načinu života koji će poboljšati stanje našeg okoliša. O detaljima čitajte u analizi.

Analiza web istraživanja o ekološkoj osviještenosti građana/ki BiH

mislioprirodi_ekoškologija

Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH Ekoškologija

Priručnik za osnovne i srednje škole u BiH – Ekoškologija kreiran je za osnovne i srednje škole s ciljem da pruži podršku u radu svim nastavnicima/icama koji/e se bave pitanjima zaštite okoliša/životne sredine ili žele da u svoj rad uključe okolišne/ekološke teme. S druge strane, njegovom praktičnom primjenom žele se potaknuti razmišljanja učenika/ica o okolišnim/ekološkim problemima i njihovo konkretno djelovanje u školi i u lokalnoj zajednici. Pristupi rješavanja određenih okolišnih/ekoloških problema prikazani su na inovativan i praktičan način.

Ekoškologija

Analiza štetnog uticaja industrije na zrak u Lukavcu

Kvalitet i problemi okoliša nad Lukavcem su veoma zabrinjavajući, a naročito uže područje Lukavca gdje je stacionirano pet većih fabrika i niz manjih industrijskih postrojenja.cPoseban problem predstavljaju zvanični podaci koje su operateri u obavezi da svake godine do šestog mjeseca za prethodnu godinu dostavljaju fondu Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Na osnovu tih podataka se plaćaju odgovarajuće takse tereta zagađenja. Ti podaci ne odražavaju pravo stanje emisija u okoliš sa stvarnim stanjem na terenu. Sadržaj i veličine ispušnih zagađujućih produkata iz stacionarnih izvora je znatno veći. Ova analiza govori o štetnom uticaju industrije na zrak u Lukavcu.

Analiza štetnog uticaja industrije na zrak u Lukavcu

Studija o kvalitetu zraka Tuzle Lukavca i Živinica

U cilju dobivanja relevantnih podataka na temelju kojih je izvršena procjena kvalitete zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, prikupljeni su podaci o parametrima kvalitete zraka za period od 2016 – 2019. godine. Metodologija izrade studije obuhvatila je prikupljanje podataka, koji se odnose na izmjerene
koncentracije prisutnih polutanata u zraku, pregled postojećih istraživanja i analizu prikupljenih podataka što u konačnici daje informacije koje mogu pomoći za donošenje odluka od strane nadležnih institucija koje idu u pravcu poboljšanja kvalitete zraka i veću efektivnost u provođenju postojećih mjera.

Studija o kvalitetu zraka Tuzle Lukavca i Živinica

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica - Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK

Cilj ove studije je da se na osnovu analize zakona iz ove oblasti, građani/građanke informišu koje institucije su nadležne za koje probleme i da se jasno razrade pravni alati koje građani mogu koristiti u cilju pozivanja na odgovornost za nastalu situaciju.

Studija o kvalitetu zraka Tuzle, Lukavca i Živinica – Detaljan pregled zakona, propisa, pravilnika i planova o kvalitetu zraka u FBiH/TK

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica

U ovom radu izvršena je analiza zdravlja opće populacije stanovništva Tuzle. Lukavca i Živinica, a na osnovu podataka dobivenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, takođe izvršeno je poređenje dobivenih podataka sa rezultatima mjerenja kvalitete zraka sa mjernih stanica.

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica - Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja

Ova studija predstavlja kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja koji pokazuju kako su pravnim putem ili rezultatima naučnih istraživanja provedene mjere za smanjenje zagađenosti ili obeštećene žrtve.

Studija o uticaju kvaliteta zraka na zdravlje opće populacije stanovnika Tuzle, Lukavca i Živinica – Kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Priručnik „KAKO KORISTITI NOVU TEHNOLOGIJU U NASTAVNOM PROCESU“ je nastao kao odgovor na epidemiološku situaciju koja nam je pokazala da je online nastava jednim dijelom budućnost i da je sada pravo vrijeme da se integriše u nastavni proces. Vođenje online nastave koja je interaktivna, ciljno orijentirana i zabavna često je veliki izazov za sve učitelje/ice i nastavnike/ce. Centar za promociju civilnog društva s ponosom predstavlja Priručnik „KAKO KORISTITI NOVU TEHNOLOGIJU U NASTAVNOM PROCESU“ koji sadrži mnoštvo savjeta, prijedloga i detaljnih opisa koji će pomoći u vođenju online nastave.

Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu

Primjena eko testa u stanicama za tehnički pregled motornih vozila u Kantonu Sarajevo

Cilj dokumenta je da analizira postojeće stanje u stanicama za tehnički pregled u Kantonu Sarajevo, poredeći način rada prije stupanja na snagu novog pravilnika i poslije. Jedan od glavnih uzroka zbog kojeg vozilo ne zadovolji na EKO testu, jeste nepostojanje katalizatora. Katalizatori su se dugo zbog svoje vrijednosti uklanjali sa vozila i prodavali na crnom tržištu, a vozila u znatno većem obimu zagađivala zrak. Prvi rezultati pokazuju znatno veći broj utvrđenih neispravnosti uzrokovanih greškama na ispušnom sistemu vozila, što će sigurno u određenoj mjeri imati pozitivan uticaj i na kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo.

Primjena eko testa u stanicama za tehnički pregled motornih vozila u Kantonu Sarajevo

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

Ovaj priručnik predstavlja, korak po korak, metodologiju izrade zagovaračke kampanje sa svim pojedinačnim pripremnim aktivnostima i aktivnostima koje se mogu integrirati u planove zagovaranja. Osim metodologije izrade, priručnik nudi i primjere zagovaračkih kampanja u BiH i regionu koji mogu biti od koristi za identifikaciju i komparaciju funkcionalnih i manje funkcionalnih strategija, aktivnosti i rezultata.

Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Priručnik objavljen u okviru kampanje “Ja sadim, a ti?”. Pojašnjava mogućnosti uzgoja hrane u urbanim sredinama. Pojašnjava šta je to mini jestivi vrt – najprirodnija stvar na svijetu: vrt u kojem možemo i hoćemo zajedno posaditi povrće i voće, ljekovito i začinsko bilje, sa cvijećem koje osim ljepote obavlja tu još mnogo važnije funkcije. I neka je sve jestivo, većinom za nas, ali i za neka druga bića. Napravimo, po uzoru na prirodu, eko sistem sa puno različitosti, jer takav će biti žilav, otporan, a istovremeno produktivan i prekrasan. Bez obzira koliko malo prostora imamo, svi to, bez izgovora, možemo.

Permakulturni pristup pripremi balkona, terase ili dvorišne gredice za mini jestivi vrt

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura: Bukvar za početnike/ce

Priručnik objavljen u okviru kampanje “Ja sadim, a ti?”. Nudi pregled 40 predloženih jestivih kultura za one bez iskustva u vrtlarenju, od kojih se dobar broj može uzgajati gotovo tokom cijele godine. Uključuje povrće, voće, ljekovito i začinsko bilje te korisno cvijeće kroz miješanu sadnju; također sezonske biljke ali i trajnice koje su prilično jednostavne za uzgoj te se mogu uzgajati, brati i konzumirati duže vrijeme. Procese i karakteristike biljaka smo nastojali pojasniti sa što manje stručnih izraza, kako bi nas mogli razumjeti ljudi različite životne dobi, profesije i iskustva.

Permakulturni pristup mini jestivim vrtovima sa 40 kultura

O "Misli o prirodi!"

Osnovne informacije o projektu “Misli o prirodi!”.

O ‘Misli o prirodi!’