Naziv projekta: EKO HUB Mrkonjić Grad

Nosilac projekta: Association Green Ways

Partner(i): –

Područje djelovanja: Glamoč, Jezero, Mrkonjić Grad, Ribnik, i Šipovo.

Cilj projekta: Dati doprinos i ostvariti promjene potrebne za participativno, odgovorno i održivo upravljanje prirodnim resursima u cilju obogaćenja biodiverziteta i smanjenja emisije gasova koji negativno utiču na klimu.

Vremenski period: 26 mjeseci

Opis projekta:

Svrha projekta je povezivanje i jačanje kapaciteta aktera na projektnom području kako bi dugoročno sačuvali prirodne resurse i ponudili održivi model razvoja zajednica kao alternativu dosadašnjim neodrživim infrastrukturnim i ekonomskim praksama. Projekat ima četiri jednako važna očekivana rezultata koji zajedno čine jedinstvenu cjelinu i doprinose realizaciji postavljenih ciljeva: (1) Tehnički i operativni kapaciteti Eko Huba ojačani da može podržati partnere u njihovim naporima, upravljati zajedničkim akcijama, informisati javnost i zagovarati promjene politika. (2) Svi važni akteri spremni su surađivati u zajedničkom nastojanju da se uspostavi odgovorniji odnos prema okolišu. (3) Uspostavljen mehanizam za monitoring stanja na terenu, koji kontinuirano osigurava informacije o prijetnjama i neprikladnom odnosu prema životnoj sredini. (4) Provedene zajedničke akcija na promjeni svijesti, unapređenju okoliša, i promjeni ponašanja obrazovnih institucija, javnih službi i kompanija po pitanju uticaja na okoliš.