AIRQ - Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša.

Ilustracija

Vrsta granta: Zagovaračke mreže

Naziv projekta: AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša

Nosilac projekta: Resursni centar za okoliš (REC)

Partner(i):

  • Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja „Ekotim“
  • Udruženje „Centar za ekologiju, obrazovanje i održivi razvoj – CEKOOR“
  • Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša „Ekopro“

Područje djelovanja: Bosna i Hercegovina

Cilj projekta: Poboljšati upravljanje okolišem u zemlji kroz umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša, i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Herecegovini.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opis projekta:

Jako civilno društvo ključna je komponenta svakog demokratskog sistema i institucije Bosne i Hercegovine trebale bi ih prepoznati i tretirati kao takve. Proces pridruživanja Evropskoj uniji promoviše aktivno sudjelovanje organizacija civilnog društva u donošenju odluka vlade i samom procesu integracije u EU. Kao zemlja u tranziciji, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim brojem socijalnih, ekonomskih i drugih pitanja u poslijeratnom razdoblju, među kojima je ključno pitanje zaštite okoliša, čije rješavanje predstavlja veliki izazov. Uništavanje prirodnih resursa, gubitak biološke raznolikosti i klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju okolišne uvjete potrebne za čovjekovo postojanje i temelje našeg ekonomskog prosperiteta. Svi ovi problemi proizilaze iz pretjerane upotrebe prirodnih resursa, koje se mogu otkloniti samo ako slijedimo načela održivog razvoja pri planiranju upotrebe prirodnih dobara i uspostavljanjem partnerstava na loklanom nivou.

Najbolja međunarodna i dugoročna pravna praksa EU za procjenu održivosti u fazi planiranja bilo kojeg predloženog poduhvata koji može utjecati na prirodne resurse se postiže procjenom utjecaja na okoliš (EIA) za projekte i strateškim procjenama zaštite okoliša (SEAs) za planove i programe. Kako bi se osigurale sveobuhvatne, objektivne, transparentne i uključive procjene, njihovi postupci odlučivanja predviđaju javne konzultacije tijekom kojih sve zainteresirane i pogođene strane mogu iznijeti svoje mišljenje o projektu, planu ili programu.

Osnovni cilj projekta je povećati profesionalne kapacitete među okolišnim organizacijama civilnog društva na temu procjene utjecaja na okoliš (EIA) i strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA), te ih dodatno uključiti u procese donošenja odluka, konsolidaciju sektora zaštite okoliša i provođenje akcija na razini zajednice.