NAZIV ŠKOLE I MJESTO: SMŠ „Žepče“ u Žepču 

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI: Škola broj oko 750 učenika, dok je osoblja škole oko 120. Škola ne posjeduje područne škole.  

EKO KOORDINATOR: Amna Čolić, administrativno osoblje 

OBLASTI UNAPREĐENJA U OKVIRU PROJEKTA: energija, otpad, voda 

POČETNO STANJE U OBLASTI UNAPREĐENJA: Trenutno stanje u školi nije toliko loše, ali postoje načini kako bi se ono još više unaprijedilo. Naša škola plaća visoke račune za električnu energiju, te je u skorijem periodu zamijenila dio postojećih sijalica LED sijalicama (zajedničke prostorije), a ovim projektom je planirana 100% zamjena sijalica u svim prostorijama škole. Što se tiče vode, dio česmi je zamjenjen sa štednim, a preostalo je deset starih na koje su planirani perlatori. Što se tiče otpada, škola nema uspostavljenu primarnu selekciju otpada pa sav otpad na isti način odlaže u obližnji kontejner.